شرایط تسهیلات
  • اقساط 36 ماهه
  • سود 15%
  • تا سقف 50,000,000 تومان
مدارک جهت اخذ تسهیلات
  • تصویر کارت ملی و شناسنامه وام گیرنده و ضامن به همراه اصل
  • مستندات مربوط به درآمد متقاضی ( اعم از فیش حقوقی،گواهی حقوق ، جواز کسب و ...)
  • گواهی کسر از حقوق ضامن
  • تکمیل مدارک مربوط به بانک اعم از درخواست و قرارداد.
10,000,000 تومان 5,000,000 تومان 50,000,000 تومان
تعداد ماه
پرداخت ماهیانه
مبلغ بازپرداخت
/>
36
342,014 تومان
12,312,500 تومان
/>
24
477,431 تومان
11,458,333 تومان
/>
12
878,472 تومان
10,541,667 تومان
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙